Het woord ‘duurzaam’ staat steeds vaker centraal in ons dagelijks leven. Woningen zijn energieneutraal, auto’s rijden op elektriciteit en er zijn tal van subsidies te verkrijgen als deze aan verduurzaming gelinkt kunnen worden. De overheid speelt een grote rol in deze verduurzaming. Zo wil de gemeente Amsterdam de verduurzaming van de hoofdstad versnellen. In 2020 zal Amsterdam 20% meer duurzame energie en 20% minder energiegebruik kennen. Amsterdam heeft nog een lange weg te gaan op het gebied van duurzaamheid, maar is bezig met een inhaalslag. Het plan is door een goede samenwerking met partners uit de stad (bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties) samen de schouders eronder te zetten en ervoor te gaan.

 

Concrete plannen zijn er voor energiebesparing en het versneld aansluiten op stadswarmte van bestaande woningen. De markt zal worden uitgedaagd om nog duurzamer te bouwen en de technieken verder te ontwikkelen. Het elektrische vervoer wordt verder gestimuleerd, alsmede slimme distributie en de uitbreiding van de milieuzone. Transportvoertuigen en bestelwagens op elektriciteit moeten de lucht in de stad gezonder maken.

In de komende jaren worden ruim honderd scholen gezonder en duurzamer gemaakt. Dit staat in de agenda duurzaamheid ‘Duurzaam Amsterdam’, die de gemeenteraad in 2015 heeft vastgesteld. Niet alleen scholen zullen onder handen genomen worden, ook de gehele organisatie van de gemeente moet worden verduurzaamd. Stadsdeelkantoren, het wagenpark en ander gemeentelijk bezit zal worden verduurzaamd.

In de kranten en op internet wordt vaak gesproken over plannen die de Nederlandse overheid heeft op het gebied van duurzaamheid. Ook de gemeente Amsterdam maakt haar plannen geregeld bekend. Veelal worden de gebruikelijke tactieken en plannen dan aangehaald. Echter, er zijn heel veel manieren waarmee bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam haar duurzaamheiddoelstelling wil halen.

Een aantal leuke voorbeelden hiervan zijn:

  • Het plan ‘hergebruiken van gebakken straatklinkers’, is een plan dat waarschijnlijk bij velen niet bekend is. Straatklinkers worden zorgvuldig uit de straat gehaald, zodat deze weer hergebruikt kunnen worden. Het bakken van dergelijke klinkers kost een hoop energie die op deze manier bespaard blijft.
  • Circulair inkopen van kantoormeubilair is in 2015 ingevoerd bij de gemeente. Hiermee wordt het meubilair geleased ofwel gehuurd en wordt er alleen betaald voor wat gebruikt wordt.
  • Dit circulaire inkoopbeleid wordt ook op het straatmeubilair toegepast.
  • Het duurzaamheidsfonds verstrekt leningen aan bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners(groepen) voor het financieren van duurzame projecten.

Bij C111 vinden we het goed om te zien dat de gemeente het verduurzamen stimuleert in de stad. Daarbij blijft het lastig om het vastgoed in Amsterdam te verduurzamen, omdat er zich veel oude panden en monumenten in de stad bevinden. Om dit vastgoed ‘groener’ te maken is vaak heel veel geld nodig en dan nog is de vraag of het pand een goed energielabel krijgt. Er zijn wat ons betreft nog veel sprongen te maken op het gebied van het verduurzamen van vastgoed. Een goede samenwerking tussen de gemeente en vastgoedeigenaren zal bijdragen aan een duurzamere stad.