Vastgoedfinanciering

Wat is vastgoedfinanciering?

Eigenaren van woningen en professionele vastgoedbeleggers willen graag hun vastgoed gefinancierd krijgen. We spreken in deze situatie over vastgoedfinanciering. Voor particulieren is dit vaak noodzaak omdat zij anders geen woning kunnen kopen en voor professionele beleggers is dit belangrijk om een mooie vastgoedportefeuille op te bouwen met een (klein) deel eigen vermogen.

Er wordt onder andere gebruik gemaakt van vastgoedfinanciering in de volgende situaties:

  • Het kopen van een woning door particulieren
  • Het kopen van een bedrijfspand of kavel door een bedrijf
  • De aankoop van vastgoed door professionele ondernemingen

Zowel via een crowdfunding platform, via particulieren of via een gemachtigde geldverstrekker is het mogelijk om uw vastgoed te financieren.

Hypotheken

Een goed salaris of goede cash flow uit het vastgoedobject en/of bedrijf zijn op dit moment van belang om een goede vastgoedfinanciering te krijgen. Ook de locatie van het object, de kwaliteit, de duurzaamheid en courantheid spelen een belangrijke rol. Ook moet er tegenwoordig verplicht worden afgelost op de hypotheek. Aflossingsvrije hypotheken bestaan niet meer, of je moet ze mee kunnen nemen vanuit het verleden bij het verlengen van je huidige hypotheek.

Geldverstrekkers

Veel partijen verstrekken vastgoedfinanciering. De banken verstrekken het grootste deel, dan de crowdfunding platforms en vervolgens particulieren. Door de financiële crisis zijn banken behoudend geworden. Aan heel veel financiële voorwaarden moet worden voldaan. Velen zijn niet meer in staat om aan deze voorwaarden te voldoen en kiezen een alternatieve manier van vastgoedfinanciering. Met name de crowdfunding platforms groeien als kool. Particulieren kunnen hun geld inleggen in zo’n platform, dat het geld op zijn beurt weer investeert met de initiatiefnemer in het object of bedrijf.  Of deze vorm van vastgoedfinanciering van de grond komt hangt dan af van het type product, of het aanspreekt en hoe het vermarkt wordt op de site. Het loont de moeite om verschillende vastgoedfinanciers en constructies te onderzoeken.

Beleggers

Je hebt institutionele beleggers en particuliere beleggers. Particuliere beleggers investeren vaak hun liquide middelen in vastgoed om rendement te maken op hun geld. Ze zijn vaak passief belegger en dit is fiscaal interessant. De rendementen zijn dan niet belast, maar wel moet er afgedragen worden over het bezit. Institutionele beleggers zijn vaak bedrijven die met pensioengelden vastgoedobjecten aankopen, ontwikkelen, verhuren en beheren. Er staan vaak professionele organisaties achter die aan veel randvoorwaarden van deze fondsen moeten voldoen. Ook zij kunnen verhuurde vastgoedobjecten uit de markt kopen en deze verder beheren.

Rendement

De verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen heeft invloed op het rendement op het geïnvesteerde eigen vermogen. Het verkrijgen van vastgoedfinanciering is afhankelijk van de randvoorwaarden van het vastgoedobject. Hoe beter de randvoorwaarden (locatie, kwaliteit object, verhuurbaarheid, huursommen, beheer, solvabiliteit verhuurder) hoe beter de financiering en hoe beter het rendement op het vastgoed. Immers, een lage rente op het geleende bedrag geeft een mooie hefboom op het eigen vermogen.