Wat is vastgoedbeheer?

Goed vastgoedbeheer geeft advies en helpt vastgoedeigenaren een zo hoog mogelijk rendement uit hun investering te halen. Een vastgoedeigenaar wil dat de verhuur van zijn of haar vastgoed zo goed mogelijk verloopt, zonder daar te veel tijd en dus geld in te steken. Een vastgoedbeheerder neemt de vastgoedeigenaar deze zorg uit handen. Een goede vastgoedbeheerder houdt zich op een efficiënte manier bezig met de administratie, de financiën en het technische beheer. Uiteraard wordt de eigenaar op de hoogte gebracht van eventuele veranderingen in de markt of de huidige situatie.

C111 Vastgoedbeheer

C111 houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling, verhuur en het beheer van vastgoed. Wij zijn een klein, slagvaardig bedrijf dat gaat voor kwaliteit. Het goed beheren van vastgoed vinden wij belangrijk: het is de basis voor het behalen van het gewenste rendement. Daarbij blijft het vastgoed in goede staat en de huurders tevreden. Ook dit heeft een positieve uitwerking op het uiteindelijke resultaat. Wij van C111 vastgoedconsultancy zorgen ervoor dat het beheer van uw vastgoed goed geregeld is. Wij werken met een professioneel beheersysteem, schakelen waar nodig de juiste specialisten in, managen de verhuur en handelen iedere klacht of storing met zorg af.

Administratief en financieel vastgoedbeheer

Het beheren van vastgoed kent verschillende onderdelen. Allereerst bestaat vastgoedbeheer uit financieel en administratief beheer. Wanneer de administratie en financiën goed bijgehouden worden, kunnen de inkomsten en uitgaven gemakkelijk worden getoetst. Hierdoor wordt snel inzichtelijk waar eventuele problemen liggen. De betalingen worden in de gaten gehouden en bij eventuele huurachterstanden wordt passende actie ondernomen. Kosten van services worden verrekend met de huurders. De vervelende taken worden dus door C111 uitgevoerd waardoor de eigenaar van het vastgoed hier geen omkijken naar heeft.

Technisch vastgoedbeheer

Het rendement van vastgoed valt of staat met een goed technisch beheer. Het technisch vastgoedbeheer bestaat in de eerste plaats uit het inspecteren van het vastgoed en het opstellen van inspectierapporten. Dit zijn begin- en eindinspecties, maar ook tussentijdse controles. Daarnaast worden er storingen verholpen en klachten opgelost. Het meerjarig onderhoudsplan met daarbij een onderhoudsadvies wordt ook door de vastgoedbeheerder verzorgd.

Commercieel vastgoedbeheer

Dit onderdeel van het beheer draait om het verhuren van het vastgoed: Het vinden van goede potentiële huurders en het bepalen van een correcte huurprijs. De huurprijs zal hierdoor nooit te laag liggen. Er worden huurovereenkomsten opgesteld en er wordt op nagezien of deze overeenkomsten correct worden nageleefd.