De laatste jaren wordt er veel gesproken over de gentrification van Amsterdam. Hiermee wordt het proces van opwaardering aangeduid van een buurt of stadsdeel op sociaal, cultureel en economisch gebied, waarbij kapitaalkrachtige nieuwe bewoners en gebruikers worden aangetrokken ten koste van de lagere klassen.  In veel gevallen komt gentrification negatief in het nieuws, vanwege de vele vooroordelen die bestaan op dit gebied. Socioloog Michael Barton heeft een aantal vooroordelen onderzocht en kwam tot heel andere conclusies.

Kunnen onderstaande mythes worden weerlegd?

  1. Het leidt tot minder criminaliteit

In de afgelopen tien jaar is de criminaliteit plotsklaps gedaald. Vaak wordt er dan gewezen op gentrification. De logica is simpel: slechtere buurten hebben de neiging om meer criminaliteit aan te trekken. De toevloed van rijkere bewoners zou de criminaliteit verlagen.

Echter, studies naar de relatie tussen criminaliteit en gentrification hebben het tegenovergestelde bewezen: Gentrification leidt vaak tot een toename van de criminaliteit.

Verklaringen hiervoor zijn dat criminaliteit gedijt op instabiliteit, anonimiteit en zwakkere sociale banden, die het gemakkelijker maken voor criminelen. Er wordt namelijk minder sociaal toezicht gehouden door de buren.

  1. Het veroorzaakt wijdverspreide verplaatsing

Voor velen is gentrification een synoniem met de verdrijving van de inwoners met een laag inkomen. Echter, uit studies is gebleken dat armoede in 10 jaar van 30 procent verlaagd werd naar 12 procent met minimale verplaatsing. Dat komt omdat gentrification vaak leidt tot nieuwe investeringen in de buurt. Hier heeft iedereen baat bij.

  1. Bestaande bewoners haten gentrification.

Vaak wordt de vernieuwing van de buurt afgeschilderd als een verlies voor de wijk van de ‘old-timers’. Natuurlijk willen sommige mensen niet dat de buurt verandert. Maar de waarde van hun woningen stijgt. De toegenomen retail in de buurt zorgt voor een opleving van de buurt, waarbij de bewoners in hun eigen buurt kunnen blijven voor een snelle hap of een afspraak in een gezellig koffietentje.

  1. ‘Gentrifiers’ zijn wit.

Het stereotiepe beeld van een gentrifier is een bebaarde blanke man op een fixie of een jonge blanke vrouw op een bakfiets. Dit klopt niet. Young professionals van alle rassen genieten van de attracties en de gemakken van wonen in de stad. Uit studies blijkt dat de meeste gentrifying buurten een grote mix zijn van culturen.