Het leven van een Makelaar

Het leven van een makelaar

Werkzaamheden van de makelaar

Het beroep makelaar is een eeuwenoud beroep. Toendertijd faciliteerde de makelaar alle  tussenhandel. Tegenwoordig verwijst de term makelaar in het spraakgebruik vooral naar de makelaar in onroerende zaken. De makelaar kan zowel bij de aankoop als verkoop worden ingeschakeld. De makelaar houdt zich gedurende het proces bezig met de volgende werkzaamheden.

Het bepalen van de verkoopprijs

De makelaar heeft veel marktkennis en kent de ontwikkelingen in zijn omgeving. Om tot een realistische vraagprijs te komen, speelt er meer dan de laatste marktontwikkelingen. Zo neemt de makelaar ook zijn expertise van de technische staat, gemeentelijke belastingen, lijst van roerende zaken, erfpacht en onderhoudssituatie mee in zijn prijstelling.

Het bepalen van een verkoopstrategie

De makelaar verzorgt de professionele uitingen. Er worden aantrekkelijke maar reële foto’s gemaakt en er komt een duidelijke en goed lopende verkooptekst, die in de meeste gevallen op FUNDA worden gezet. Daarnaast begeleidt de makelaar de aspirant koper en voorziet hij deze nog van extra informatie.

Onderhandeling

De makelaar kan tevens meerwaarde bieden bij de onderhandeling. De makelaar is gewend dergelijke zaken te onderhandelen en weet precies wat de marges zijn waartussen bewogen kan worden. En welke zaken moeten worden meegenomen zoals diverse voorbehouden of achterblijvende roerende zaken.

Koopakte

In sommige gevallen stelt de makelaar de koopakte op waarin de ontbindende voorwaarden, de opleveringsdatum en alle gemaakte afspraken staan. Indien de notaris de koopakte maakt heeft de makelaar een controlerende rol.

De overdracht

Naast de overdracht bij de notaris verzorgt de makelaar de eindinspectie van het huis. De makelaar checkt met deze inspectie of alles in dezelfde staat is waarin de koper het eerder heeft aangekocht.

Hoe word je makelaar:

In 2001 is de titelbescherming afgeschaft. Het beroep makelaar is niet – zoals veel andere beroepen wel-  beschermd. Deze titelbescherming is door de toenmalige minister afgeschaft. Na deze beëindiging zijn er een tweetal certificeringsregelingen opgezet door de brancheverenigingen. Deze twee vastgoedcertificeringen zijn VastgoedCert en SCVM (Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs). Om ingeschreven te kunnen worden in het register van VastgoedCert dient men te beschikken over een certificaat van vakbekwaamheid van KEMA. Om ingeschreven te kunnen worden in het register van de SCVM dient men te beschikken over een certificaat van vakbekwaamheid van DNV. Eerdergenoemde certificaten van vakbekwaamheid zijn door middel van diverse opleidingen te behalen, waarbij ook gekozen kan worden voor een deeltijd- of avondopleiding. In de basis wordt er in de volgende vakken examen afgelegd: vastgoedeconomie, financiën, fiscaliteiten en taxaties, juridische aspecten en bouwkunde.

Waar moet je op letten bij de keuze voor een makelaar?

Bedenk goed dat de kennis en connecties van de meeste makelaars zich toespitsen op een bepaald gebied. Zo kan het best zijn dat je voor een zoektocht naar woning in Amsterdam Noord ook het best een makelaar in Amsterdam Noord kan kiezen.