Duurzaam Vastgoedbeheer

Bij traditioneel vastgoedbeheer ligt de focus primair op technisch, financieel- en administratief beheer. Hierbij wordt veelal van een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) gebruik gemaakt. Dit uitgestippelde plan is een handleiding voor het uit te voeren onderhoud. Tegenwoordig is er steeds meer oog voor verduurzaming van het vastgoed. Opvallend is te zien dat ook bij banken het onderdeel duurzaam steeds belangrijker wordt. Zo wordt een energielabel bij sommige banken al meegenomen bij de financiering.

Bij vervanging van bijvoorbeeld installaties blijven kansen vaak onbenut. Maar ook worden woningen niet altijd voldoende geïsoleerd tijdens bijvoorbeeld renovaties. Tijdens dit soort werkzaamheden moet er gekeken worden naar verbeteringsmogelijkheden en innovatieve alternatieven. In de praktijk is dit helaas in de meeste gevallen niet het geval. Door op vervangingsmomenten na te denken over deze aspecten kunnen duurzame keuzes gemaakt worden en kunnen zelfs energielabels van de woningen een sprong maken.

Mogelijkheden tot verduurzaming


Een goed moment om energiebesparende maatregelen te treffen is tijdens het uitvoeren van (groot) onderhoud of een renovatie. De kosten van de energiebesparende maatregelen zullen dan lager zijn. Er kan hiervoor advies op maat wordt aangevraagd. De adviseur zet op een rij hoe er energie bespaard kan worden, hoeveel de investering is en op welke termijn de investering terugverdiend wordt. In de praktijk blijkt dat aanvragers van een energielabel dit vaak combineren met een maatwerkadvies. Meer informatie over het energielabel, maatwerkadvies en het vastgoedbeheer kunt u vinden op www.c111.nl.

Energielabels

Het energielabel geeft aan hoe goed een woning is geïsoleerd en hoe zuinig installaties zijn. De energierekening hangt ook af of u zuinig stookt, hoeveel warm water u gebruikt, hoeveel apparaten u heeft en hoe intensief u die gebruikt. In soortgelijke woningen met eenzelfde energielabel kan daarom het energieverbruik toch verschillend zijn. Bij verduurzaming zal de het vastgoed stappen vooruit maken op de energieladder. Dit kan betekenen dat een woning van label ‘D’ naar label ‘A’ gaat. Dit is positief voor de gebruiker en eigenaar.

duurzaam vastgoedbeheer

Subsidies

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming ontvangen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering. In 2016 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie(s).

Gebruiker

Op de lange termijn zal de investering zich terugbetalen aan de vastgoedeigenaar. De gebruiker kan direct al merken dat er verduurzaming heeft plaatsgevonden. Zo zijn de installaties beter afgestemd op de wensen/eisen van de gebruikers, er vindt energiebesparing plaats en de installaties zijn gericht op een gezond en veilig binnenmilieu.