Is bouwmanagement van renovatieprojecten ingewikkelder dan nieuwbouw?

Het valt op dat er tijdens de renovatie van gebouwen nog veel fouten worden gemaakt. Dit kost veel geld en heeft invloed op het rendement van de eigenaar. Is hier nu echt niets aan te doen of is er een methode om de foutkansen te verkleinen? Goed bouwmanagement is wellicht de oplossing.

Fouten voorkomen in het voortraject

In de nieuwbouw hebben we dit inmiddels redelijk onder controle door vooraf de zaken goed uit te zoeken. Met goed bouwmanagement wordt het gehele proces op de juiste manier gemanaged. Ontwerpen van de architect, de constructeur en installateur worden digitaal en driedimensionaal over elkaar heen gelegd zodat uitvoeringsfouten op tekening vroeg worden herkend. Als voorbeeld: het kruisen van leidingen voor de riolering, de mechanische ventilatie, elektra, gas en water worden snel inzichtelijk en aanpassingen worden op tekening uitgewerkt. Komen we hier pas tijdens het bouwstadium achter, dan kost dit vaak tijd maar ook geld om nieuwe routes te vinden voor deze leidingen.

Er wordt steeds meer geprefabriceerd waardoor invloeden van het weer buitenspel worden gezet en de bouwtijd behoorlijk wordt verkort. Ook wordt de kennis en ervaring van leveranciers en onderaannemers meer in het ontwerpproces betrokken. Eigenlijk heel normaal om alle specialismen mee te laten denken, nieuwe (software) technieken toe te passen om zaken vroegtijdig te herkennen en ideale omstandigheden te creëren voor het ontwerpen en realiseren van een bouwwerk.

Ook in de renovatie kunnen we de tekeningen van ontwerpers digitaal over elkaar leggen, kunnen we delen van de bouw prefabriceren en leveranciers en onderaannemers mee laten denken in het ontwerpproces. Waarom dan toch meer fouten? Bouwmanagement is bouwmanagement, maar waar gaat het dan mis?

Waarin verschilt een renovatietraject van nieuwbouw?

De basis van dit probleem ligt in het onderzoek van het te renoveren object. Extra kosten vloeien vooral voort uit het onzorgvuldig en niet diepgaand onderzoeken van het gebouw. Immers, niet alles is zichtbaar of weggewerkt achter plafonds, wanden, vloeren, koven en andere betimmeringen en constructies.

Soms is het deels slopen van constructie, goed historisch onderzoek en funderings-, asbest-, bacterie- en constructieonderzoek nodig om duidelijkheid te krijgen over de conditie van het gebouw. Dit kost geld en tijd.

Om bestaande gebouwen te renoveren, opnieuw in te delen en te laten voldoen aan de wetgeving is samenwerking met de aannemer, constructeur, installateur, de overheid en andere adviseurs nodig. Het bouwbesluit, de mogelijk monumentale status, de functie en de nieuwe bewoner leggen allemaal wensen en eisen op tafel die moeten worden getoetst en opgelost.

Foutkansen kunnen ook kleiner bij renovatie

Net als bij nieuwbouw is met name dit onderzoek, het overleg met experts, het maken van goede (ingemeten) tekeningen en overleg met adviseurs en overheid van essentieel belang.

Goed bouwmanagement van bestaande gebouwen is dus niet alleen het maken van goede begrotingen, planningen en het contracteren van leveranciers en onderaannemers, maar vooral ook een gedegen onderzoek naar het gebouw dat gerenoveerd gaat worden. Het management zal de spade nét iets dieper moeten steken.