Hoe hebben Amsterdam en Rotterdam het gedaan in het laatste kwartaal van 2016? Wij hebben de cijfers van het NVM onder de loep genomen en gekeken naar de ontwikkelingen op de verkoop-en verhuurmarkt in deze steden. Voor de blog Amsterdam vs Rotterdam is gebruik gemaakt van de cijfers van het vierde kwartaal van 2016 van NVM.

Verkoop Amsterdam

In vergelijking met het laatste kwartaal van 2015 heeft er een stevige daling plaatsgevonden in het aantal verkopen. In dit kwartaal werden er 2.749 transacties gedaan. Dat zijn er 16,5% minder geweest dan het jaar ervoor. Deze daling is voornamelijk te verklaren door een afname in transacties in appartementen.

In tegenstelling tot het aantal transacties is de gemiddelde transactieprijs per vierkante meter wel gestegen. De grootste stijger ten opzichte van het jaar ervoor is een 2-onder-1-kap woning. De vierkante-meterprijs van dit type woning steeg met maar liefst 24,6% De gemiddelde vierkante-meterprijs van alle type woningen steeg met 16,6%. Dit zorgt ervoor dat de prijs per vierkante meter voor de derde keer op rij is gestegen. De gemiddelde transactieprijs per vierkante meter was € 4.220,-.

Net als vorig jaar is de verkooptijd van een woning in Amsterdam opnieuw afgenomen. Gemiddeld genomen staat een woning nu 26 dagen te koop. Een appartement staat met 24 dagen het kortst te koop en een 2-onder-1-kap woning staat met 59 dagen het langst te koop. Samen met de prijsstijgingen geeft dit aan dat het aanbod de vraag niet aankan. In 2013 stonden woningen nog vier keer zo lang te koop. Woningen stonden toen ongeveer 100 dagen te koop in Amsterdam.

Verhuur Amsterdam

“De huurprijzen stijgen de pan uit in Amsterdam, er zijn te weinig sociale huurwoningen en de vrije-sectorwoningen zijn te duur.” Dit zijn de berichten die je hoort over Amsterdam. Maar is dat wel zo?

In de NVM database zijn in totaal 663 vrije sector huurwoningen opgenomen in het vierde kwartaal van 2016. Een jaar eerder waren dat er nog 767. Per kwartaal schommelt het aantal huurwoningen. Over een langer tijdsbestek zien wij dat het aantal huurwoningen ongeveer gelijk blijft. De vraag naar meer huurwoningen neemt jaarlijks toe. Er zijn te weinig huurwoningen in Amsterdam en de prijzen stijgen met deze vraag mee.

De vierkante-meterverhuurprijs is in het vierde kwartaal van 2016 met 9,8% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Jaarlijks stijgen deze prijzen en huurcontracten worden jaarlijks geïndexeerd. De gemiddelde vierkante-meterprijs van een huurwoning in de vrije sector ligt op € 16,44. Een jaar eerder was dat nog € 14,97.

De grote vraag en het achterblijvende aanbod zorgen ervoor dat de huurprijs blijft stijgen. Maar hoelang zal dit proces aanhouden? In onderstaande grafiek staan de groeipercentages van de verkoop-en verhuurprijs per vierkante meter in Amsterdam. In de grafiek is te zien dat de verkoopprijzen blijven stijgen. De verhuurprijzen zijn in het laatste kwartaal gedaald maar in vergelijking met een jaar eerder gestegen. Hetzelfde gebeurde in 2015 waarna de verhuurprijs verder is gaan stijgen.

verkoop-en verhuurprijzen Amsterdam

Verkoop Rotterdam

In tegenstelling tot Amsterdam heeft er in Rotterdam een stijging plaatsgevonden in het aantal transacties. In het vierde kwartaal van 2016 hebben er 12,2% meer transacties plaatsgevonden dan een jaar eerder. In dit kwartaal vonden er 2.592 transacties plaats in Rotterdam.

De prijs per vierkante meter is ook in Rotterdam gestegen. Hier stegen de prijzen gemiddeld 8,5% ten opzichte van het jaar er voor. De gemiddelde prijs per vierkante meter ligt rond de € 1.984,00. In vergelijking met Amsterdam is Rotterdam nog betaalbaar. Voor een appartement in Rotterdam betaal je meer dan de helft van wat het in Amsterdam zou kosten.

De verkooptijd in Rotterdam is ook aanzienlijk langer dan in Amsterdam. Gemiddeld staat een woning in Rotterdam 59 dagen te koop in het vierde kwartaal van 2016. In vergelijking tot een jaar eerder is dit met 37% afgenomen. Vrijstaande woningen staan in Rotterdam het langst te koop. Deze staan gemiddeld 127 dagen in de verkoop.

Wilt u uw huis verkopen? Neem dan contact op met C111.

Verhuur Rotterdam

In de NVM database zijn in het vierde kwartaal van 2016 204 woningen opgenomen. In Rotterdam ligt het aanbod van huurwoningen rond de 200 en 250 woningen. Net als in Amsterdam blijft het aanbod nagenoeg gelijk. Ten opzichte van een jaar eerder is het aanbod zelfs afgenomen met 7,3%.

Het afgelopen jaar zijn de huurprijzen per vierkante meter net als in Amsterdam gestegen. De prijzen stijgen wel minder hard. In het vierde kwartaal zijn de prijzen gestegen met 2,3% ten opzichte van een jaar eerder. De huurprijzen liggen in het vierde kwartaal op € 10,94 per vierkante meter. Dit is in vergelijking met Amsterdam nog goedkoop. Voor een gemiddelde huurwoning betaal je € 979,00 in Rotterdam. In Amsterdam is dat € 1.359,00.

In onderstaande grafiek zijn de verkoop-en verhuurprijzen per vierkante meter van Rotterdam weergegeven. De verkoopprijs stijgt elk kwartaal en is sinds het eerste kwartaal van 2016 flink gaan stijgen. In Amsterdam is er een duidelijke correlatie te zien tussen de verkoop-en verhuurprijs. In Rotterdam lopen deze minder gelijk.

verkoop-en verhuurprijzen Rotterdam